ZASADY GRY

PODSTAWOWE ZASADY GRY

 1. Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność.
 2. W grze może wziąć udział od 2 do 4 osób.
 3. Ze względu na scenariusz minimalny wiek Gracza to 18 lat.
 4. Przebieg gry jest monitorowany w celu prawidłowego przebiegu gry. Pracownicy mogą udzielać podpowiedzi, aby gra była atrakcyjna dla uczestników.
 5. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
 6. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do poinformowania pozostałych osób, z którymi bierze udział w grze o zasadach obowiązujących w CreepyStory.
 7. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, arachnofobię, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem.
 8. CreepyStory nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestników wynikające z uczestnictwa w Grze.

  Dom Śmierci:

 • od 18 lat
 • pokój nieodpowiedni dla kobiet w ciąży
 • pokój nieodpowiedni dla osób z klaustrofobią
 • pokój nieodpowiedni dla osób z chorobami serca i układu oddechowego
 1. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w bagażniku samochodu. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: upomnieć, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
 2. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.
 3. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć na całym terenie.
 4. Zabronione jest wnoszenie na teren ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 5. Na terenie CreepyStory obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 6. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
 7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie terenu gry, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 8. CreepyStory nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
 9. W przypadku spóźnienia się i nie rozpoczęcia gry do 10 minut od planowanego startu termin przepada, graczom nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. Wynika to ze scenariusza na który przewidziano 120 minut, nie ma możliwości ukończenia go w przypadku późnego rozpoczęcia gry.